Praha / České hrady a zámky / Technické památky / Ostatní

Praha

Muzeum hlavního města Prahy

Na Poříčí 52, Praha 8
telefon: +420 224 816 772–3
www.muzeumprahy.cz

obrázek modely budov

Hmatová expozice Muzea hlavního města Prahy je vstupní branou do světa pražské středověké architektury. Návštěvníci se tu pomocí modelů celých staveb i jednotlivých architektonických prvků seznámí s dvěma nejstaršími stavebními slohy – románským a gotickým. A co je nejdůležitější, objeví, čím se oba slohy odlišují. Románský sloh reprezentuje například model dodnes stojící rotundy svatého Martina na Vyšehradě nebo hradní baziliky sv. Víta, na jejímž místě později vyrostla gotická katedrála. Gotiku představuje model ideální katedrály nebo půdorys Týnského chrámu. Rozdíl mezi oběma slohy pak nejlépe dokumentují architektonické detaily sloupů a oken. Nechybí zde ani ukázky dobových stavebních materiálů – pískovce a opuky – a audioprůvodce v českém jazyce.

 

Anežský klášter

U Milosrdných 17, Praha 1
telefon: +420 224 810 628
www.ngprague.cz

obrázek Anežský klášter gotické sochy

Zajímá Vás, jak vypadal císař Karel IV., jeho manželka Anna Svídnická nebo stavitel Petr Parléř? V Anežském klášteře si jejich busty i další odlitky mistrovských děl 13. až 15. století můžete osahat. Expozice seznamuje také s odlišným pojetím madon ve středověkém sochařství, najdeme tu ale i ukázku motivu zcela světského. Rozverný motiv kočky zápasící se psem je méně známou součástí výzdoby svatovítské katedrály. S jakými materiály tehdejší sochaři pracovali? Hmatová expozice návštěvníky naučí rozpoznat rozdíl mezi pískovcem a opukou i lipovým a ořechovým dřevem.

 

Schwarzenberský palác

Hradčanské nám. 2, Praha 1
telefon: +420 233 081 713
www.ngprague.cz

obrázek haptická expozice Doteky baroka

Doteky baroka, to je název hmatové expozice představující vývoj baroka v Čechách v průběhu 17. a 18. století. Manýrismus doby císaře Rudolfa II. reprezentuje odlitek bronzové plastiky kráčejícího koně od císařova dvorního sochaře Adriaena de Vriese. Nejpodrobněji návštěvník Schwarzenberského paláce prozkoumá tvorbu slavného Matyáše Bernarda Brauna. Alegorie Spravedlnosti, Cudnosti, Moudrosti, Obžerství a Lenosti jsou součástí celku čtyřiadvaceti postav Ctností a Neřestí, které Braun v 18. století vytvořil pro východočeský Kuks. Dále je zde možné dotknout se odlitku Kristovy hlavy a zkratky INRI z Krucifixu, jenž stojí na Karlově mostě od roku 1657. Nechybí ani ukázka originálních materiálů – bronzu, mramoru a pískovce.

 

Palác Kinských

Staroměstské náměstí 12, Praha 1
telefon: +420 224 810 758
www.ngprague.cz

Haptická expozice v paláciProhlídka hmatové expozice (10 exponátů) je navržena jako samoobslužná. První část zachycuje odlišná historická období a tvarosloví keramické tvorby na Korejském poloostrově od 2. do 15. století. Pro snazší prohlížení a poznávání tvaru a dekoru byly keramické repliky zvětšeny jihokorejskou keramičkou U Kang Mä.
Japonské sochařství pak reprezentuje soubor zdařilých laminátových kopií, zprostředkující informaci o textuře původního materiálu (dřevo, terakota). Nechybí ani napodobení polychromie a zlacení či intarzie, prasklinky a jiná poškození.
O doprovod s výkladem lze předem telefonicky požádat v lektorském oddělení.

 

Botanická zahrada v Troji

Nádvorní 134, Praha 7 – Troja
telefon: + 420 234 148 111
www.botanicka.cz

obrázek botanická zahrada mluvící sloupek

Místem přátelským pro nevidomé a slabozraké je Botanická zahrada hl. města Prahy v Troji. Nalezneme zde celkem 60 mluvicích informačních sloupků (od 1.4. do 31.10.), kdy jsou zajímavé rostliny zároveň opatřeny tabulí s textem v černotisku i Braillu. Po celý rok jsou též k dispozici proškolení průvodci pro práci s handicapovanými. Na všech pokladnách venkovních expozic je k dispozici hmatový plán jižní části botanické zahrady s vyznačením důležitých staveb a cest i označenými sloupky v jižní části botanické zahrady. K zapůjčení jsou zde také sluchátka k ozvučeným sloupkům (vratná záloha 200 Kč). Každoročně zahrada pořádá výstavy zaměřené na vnímání všemi smysly, v roce 2013 to byla hmatová výstava o indiánech ve výstavním sále.

 

Neviditelná výstava

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23, Praha 2
www.neviditelna.cz

Logo výstavyNeviditelná výstava na Novoměstské radnici snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí a možnosti, jak jim pomoci a porozumět. Interaktivním způsobem prezentuje svět, ve kterém se řídíte výhradně pomocí hmatu, sluchu, čichu a smyslu pro rovnováhu.
Výstava se skládá ze dvou částí. Na „Neviditelné cestě“ provází návštěvníky nevidomý průvodce po speciálně vybavených a zatemněných místnostech. Během 60 minut si vyzkoušíte, jak se pohybovat v ruchu města, jak zaplatit za kávu, jak ochutit oběd a vybrat správné koření.
V druhé části výstavy se seznámíte s předměty, které ve svém běžném životě nevidomí a slabozrací používají. Můžete se zeptat mluvících hodin na čas, vyzkoušet mluvící váhu nebo tlakoměr. Budete mít možnost vyzkoušet si chůzi a orientaci s bílou holí. Denní tisk si přečtete za pomoci mluvících počítačových programů nebo speciálních lup. Najdete tu i klasické společenské hry, které jsou přizpůsobeny nevidomým.

 

Národní muzeum – České muzeum hudby

Karmelitská 2/4, Praha 1
telefon: +420 257 257 777
www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby

Pohled do expozice klavírůSoučasné sídlo Českého muzea hudby se nachází v bývalém chrámu svaté Máří Magdaleny na Malé Straně. Budova prošla několika stavebními úpravami, ty poslední určují dnešní velmi neobvyklý charakter celého objektu.

Ve stálé expozici muzea s názvem „Člověk – nástroj – hudba“ prezentujeme více jak 400 hudebních nástrojů z období 16. – 20. století od význačných českých i evropských výrobců. U vybraných exponátů lze vyslechnout jejich autentický zvuk na nahrávkách. V doprovodu průvodce jsou nevidomým návštěvníkům zpřístupněny některé hudební nástroje (například pyramidový klavír, serpent, lesní roh, elektrická kytara apod.). Lektorský výklad je uzpůsoben požadavkům a zájmům návštěvníků.

Prohlídku je nutné objednat alespoň 14 dní předem, počet nevidomých by z provozních důvodů neměl přesáhnout 8 osob.
Délka prohlídky je přibližně 90 minut, ideálně v dopoledních hodinách.

 

České hrady a zámky

Muzea jižního Plzeňska

Hradiště 1, Blovice
telefon: +420 371 522 208
www.muzeum-blovice.cz

Haptický doprovodný program nabízí zámek Hradiště, který je sídlem Muzea jižního Plzeňska. V 1. patře zámku se nevidomí a slabozrací návštěvníci mohou seznámit s tradičními regionálními řemeslnými výrobky, osahat si repliky sbírkových předmětů z keramiky, ale i modely hradů a zámků (například Karlštejn, Křivoklát, Červená Lhota a další). Do haptického programu je rovněž zařazena expozice děl prof. Milana Knížáka. K dispozici jsou informační texty v Braillově písmu nebo černotisku a průvodcovský výklad s rozšířeným popisem prohlídkového okruhu a důrazem na hmatový zážitek Pro skupiny se doporučuje předem objednat průvodce, a to buď telefonicky na čísle: 371 522 208 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zámek Kačina

Národní zemědělské muzeum Praha - Muzeum českého venkova
Svatý Mikuláš 51, Kutná Hora
telefon: +420 327 571 170
www.nzm.cz/kacina

Expozice na zámku KačinaHaptická expozice na zámku Kačina u Kutné Hory návštěvníky seznamuje s dějinami rodu Chotků a jejich sídla. Vybrané exponáty návštěvníkům pomohou nahlédnout do životního stylu tohoto rodu. Byla vybrána dvacítka exponátů, které se snaží vystihnout rozmanitost a vysokou umělecko-historickou hodnotu zámku Kačina a jeho vybavení. Samotný zámek je zastoupen modelem budovy.
Kromě toho zámek nabízí nevidomým také klasickou prohlídku zámeckých interiérů. Průvodcovský text je rozšířen o popisné části, které nahrazují vizuální dojem (obrazy, výzdoba, ornament na intarzovaných podlahách, čalounění apod.). Trasa je bezbariérová a trvá cca 1,5 hod.

 

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou

nám. 5. května 13, Bečov nad Teplou
telefon: +420 353 999 394
www.zamek-becov.cz

Relikviář v BečověHlavním lákadlem Bečova je románský relikviář svatého Maura, po korunovačních klenotech naše nejcennější památka.
S relikviářem se mohou detailně seznámit i nevidomí návštěvníci. Nejprve absolvují běžnou prohlídku, kde načerpají základní informace o výrobě relikviáře, jeho osudech a restaurování. Před vstupem do závěrečné místnosti doprovodí průvodce nevidomého k haptickému modelu, zhotoveném v měřítku 1:1 s odlitky 14 sošek a 12 reliéfů.

 

Zámek Velké Losiny

Zámecká 268, Velké Losiny
telefon: +420 583 248 380
www.zamek-losiny.cz

Model zámku Velké losinyPro zrakově postižené je hned ve vstupních prostorách umístěn haptický model zámku, umožňující návštěvníkům ještě před začátkem prohlídky získat představu o tom, jak zámecký komplex vypadá. Součástí prohlídky jsou také exponáty, které si mohou nevidomí osahat. Jedná se například o kachlová kamna ve velké jídelně, která jsou nejstarší na Moravě.

 

Hrad Bouzov

Bouzov
telefon: +420 585 346 202
www.hrad-bouzov.cz

Model hradu BouzovNevidomí a slabozrací návštěvníci se mohou seznámit s hradem Bouzovem pomocí haptického modelu, který je umístěn v místnosti vedle prodejny suvenýrů.
Bouzovský model je z lipového a olšového dřeva a plastu. Je natřený do téměř reálných barev hradu, které jsou navíc na dotyk rozeznatelné. Jde třeba poznat hrubější střešní krytinu provedenou formou granitu oproti hladkému zdivu hradního paláce. Dílo je zmenšeno v poměru 1: 100 a jeho rozměry jsou 118 x 75 cm, výška včetně stolu cca 120 cm. Výškově je přizpůsoben tak, aby na něj dosáhly i malé děti.

 

Zámek Kozel

Šťáhlavy 67
telefon: +420 377 969 040
www.zamek-kozel.eu

Interiér zámku KozelKlasicistní lovecký zámek si na konci 18. století nechal postavit Jan Vojtěch Černín z Chudenic, nejvyšší lovčí Království českého. Okolí zámku tvoří rozsáhlý přírodně krajinářský park.
Slabozrací a nevidomí návštěvníci mohou využít služby mobilního audioprůvodce, který reprodukuje výklad s širším popisem interiérů a exponátů. K dispozici jsou i texty psané Braillovým písmem.
Pro skupiny se doporučuje dopředu objednat průvodce, který zrakově postiženým podá výklad s rozšířeným popisem expozice a jednotlivých předmětů a umožní i hmatový zážitek na vybraných exponátech.

 

Špilberk

Brno, Špilberk I
telefon: +420 542 123 611
www.spilberk.cz

Expozice na ŠpilberkuSoučástí expozice Žalář národů na brněnském Špilberku je haptická cela číslo 13. Návštěvníky přenáší do žaláře  30. let 19. století. V cele návštěvníci najdou mimo jiné kusy nábytku, které běžně tvoří svět lidí za mřížemi: stůl, židle, pryčnu a navíc i kovovou truhlu. V ní se ukrývají repliky mučicích nástrojů z osmnáctého a devatenáctého století - palečnice, španělská bota a španělské nůžky. Všechny exponáty jsou popsané cedulkami v Braillově písmu. Nechybí ani popis cely a krátká historie mučících nástrojů.

 

Technické památky

ŠKODA Muzeum

Tř. Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav
telefon: +420 326 832 038
museum.skoda-auto.com

Expozice muzea ŠkodaV muzeu jsou pro nevidomé a návštěvníky připraveny sešity ve zvětšeném černotisku, které obsahují krátký text o zakladatelích automobilky a popis 10 vozů – milníků v historii výroby. V expoziční části „Evoluce“ je pak zrakově postiženým umožněno tyto vozy a busty zakladatelů vnímat hmatově. Muzeum má průvodce vyškolené k vedení hmatové prohlídky, aby bylo zaručeno, že budou k dispozici, je lepší si prohlídku objednat s předstihem.


Technické muzeum Tatra

Záhumenní 367/1, Kopřivnice
telefon:+420 556 808 421
www.tatramuseum.cz

Veterány TatraTechnické muzeum Tatra prezentuje nejucelenější sbírku věnovanou této kopřivnické automobilce.
K vidění je zde na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby, které doplňují podvozky, motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé rarity. Spoustu zajímavých informací poskytují vícejazyčné videoboxy s filmovými sekvencemi automobilových skvostů.
Nevidomým jsou v doprovodu průvodce zpřístupněny některé exponáty a podáván výklad v plném rozsahu. Prohlídku je nutné objednat minimálně 10 dní předem, max. počet nevidomých by z provozních důvodů neměl přesáhnout 20 osob + doprovod. Délka prohlídky je přibližně 90 minut.

 

Ostatní

Živá voda Modrá

Areál Živá Voda, Modrá 233, pošta Velehrad
telefon: +420 576 519 363
www.zivavodamodra.cz

Areál Živá vodaExpozice seznamuje návštěvníky s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a jejích přilehlých potoků i tůní. Najdete zde typické moravské biotopy s jejich charakteristickými bylinami a dřevinami, venkovskou bylinkovou zahrádku či lužní les. Největší atrakcí je nejdelší prosklený tunel pod hladinou rybníka u nás.
Ekologickou expozici mohou navštívit i nevidomí. Na stěnách jsou totiž umístěny makety ryb v životní velikosti. Informační tabule jsou navíc doplněny o popisky v Braillově písmu. Venkovní areál nabízí procházku bohatou výsadbou zeleně. Možnost koupání v přírodním koupacím biotopu.

 

Jeskyně blanických rytířů

Kunštát, Rudka
telefon: +420 739 510 772
www.rudka.cz/jeskyne
www.rudka.cz/smyslova-zahrada

Pohled do jeskyně se sochamiJeskyně blanických rytířů, to je podzemní haptická výstava soch s touto tématikou. Sochy jsou v nadživotní velikosti a celá výstava navazuje na prvorepublikovou tradici sochaře samouka Stanislava Rolínka. Součástí areálu je také zahrada smyslů Rudka, kde návštěvníci naleznou rostliny výrazné vůní či texturou, které si mohou osahat. Jsou zde zařazeny také zvukové vjemy, jako je protékající potok nebo fontána, zvonkohra, keramické koule naplněné pískem či kamínky, které při otáčení vydávají různé zvuky atd. Nechybí popisky v Braillově písmu.

 

Botanická zahrada

Bezručovy sady, Olomouc
telefon: +420 585 225 566
www.flora-ol.cz/parky-a-skleniky/botanicka-zahrada

Botanická zahradaOd roku 2011 je součástí botanické zahrady Výstaviště Flora Olomouc v Bezručových sadech Zahrada smyslů, která si klade za cíl poskytnout zajímavé smyslové – hmatové, čichové či sluchové zážitky zrakově postiženým návštěvníkům. Zahradě dominuje vyvýšený záhon zhruba osmi desítek druhů bylin s bezbariérovým přístupem a značením v Braillově písmu. Rostliny a dřeviny byly vybrány tak, aby návštěvníky neohrozily například trny nebo alergickými reakcemi.
Součástí botanické zahrady je i vzorkovník kmenů u dětského hřiště, dřevěné sochy u Mlýnského potoka, obří šachy, xylofon a další předměty.

 

Svatá Hora

Svatá Hora 591, Příbram II.
Telefon: +420 318 429 943
www.svata-hora.cz

Model Svaté horySvatá Hora, známé mariánské poutní místo a skvost barokní architektury, má od roku 2010 svůj haptický model. Model, vážící 25 kg, je vyroben ze slitiny kovu, měřítko je 1:300. Návštěvníci mohou tedy získat naprosto přesnou představu o architektonické podobě celého areálu včetně přilehlého náměstí.
Vstup na Svatou Horu je také možný s vodícím psem včetně prostoru baziliky. Před návštěvou však doporučují nejdříve kontaktovat průvodcovskou službu (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), kde si zároveň můžete objednat prohlídku s místním průvodcem.

 

Muzeum umění Olomouc

Denisova 47, Olomouc
telefon: +420 585 514 111
www.olmuart.cz

Haptická expozice v OlomouciArcidiecézní muzeum Olomouc v roce 2013 doplnilo svou stálou expozici o část určenou především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům, ale také vidomým, kteří si díky páskám na oči mohou vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem. V prvním patře muzea tak lze hmatem poznávat 6 replik vybraných uměleckých skvostů, mezi nimiž nechybějí odlitky reliéfů z románského Zdíkova paláce nebo gotické Šternberské madony.
Většina exponátů jsou sádrové odlitky. Dvě kopie ale muzeum nechalo vyhotovit z autentických materiálů. Týká se to románské terakotové dlaždice s gryfem a pergamenové listiny se dvěma voskovými pečetěmi olomoucké kapituly.

 

Zoologická zahrada Ostrava

Michálkovická 197, Ostrava
telefon: +420 596 241 269
www.zoo-ostrava.cz

Reliéf porovnávající rozpětí jednotlivých druhů ptákůS rozlohou 100 hektarů druhá největší zoo v České republice. V současné  době chová bezmála 4000 druhů zvířat. Při vstupu do zoo je k dispozici zdarma mapa pro handicapované, která usnadní orientaci v areálu. Je v ní vyznačena doporučená trasa s menším sklonem, bezbariérová WC a také řada dotykových prvků pro slabozraké a nevidomé s popiskem v Braillově písmu, např. otisky stop zvířat, modely zvířat v životní i nadživotní velikosti, informační panely s dotykovými bedničkami apod.

 

Logo Facebook

Logo Facebook

Logo Facebook

mapa